Ostfralla Bengtsson.

E-post

Sedan tidigt 80-tal har Ostfralla Bengtsson vandrat ÖIA's korridorer
och drivit många sköterskor till att själva bli idiotanstaltspatienter
genom hans enorma sexuella idioti, ynfande och framför allt sin
enorma lem som inte lämnar någon oberörd. Brukar hänga med
Mortimer Mus och hitta på diverse pervohyss.
Mortimer Mus.

E-post

Ett av ÖIA's mest notoriska pervon som på senare tid har skapat sig
ett rykte som gör att peronalen Inte vill besöka besöka rum 316.
Har tillgång till en hel pervouppfinnarverkstad i detta rum vilket är
helt i enlighet med hans fastställda rehabiliteringsplan, men som
enligt många anställda går stick i stäv med just denna plan.
Halvan.

E-post

Senaste stjärnskottet på ÖIA som vi ännu inte vet så mycket om.
Information mottages tacksamt mot ersättning.